| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Afronding

Page history last edited by Manon van Herwijnen 8 years, 11 months ago

 

AFRONDING

 

11 mei t/m 3 juni 2015 

 

Voor de afronding van deze Learning Circle bedenken jullie 

een nieuw, eigen kinderrecht dat je in de afgelopen periode nog niet tegen kwam,

om aan de 54 bestaande toe te voegen

We nodigen jullie uit een voorstel te bedenken en dit

op een creatieve manier op jullie eigen schoolpagina te plaatsen.

 

 

 

 

 

De opdracht voor de Afronding:

 

We nodigen alle leerlingen van deze Learning Circle uit een nieuw kinderrecht te bedenken.

 

Op 20 november 2014 vierde de wereld de 25ste verjaardag van het international VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

We hopen dat alle mensen en regeringen goed naar deze rechten blijven kijken. En ze ook naleven!

Het helpt als kinderen hun rechten heel goed kennen en er kritisch over blijven nadenken.

Beschrijf:

 • Hoe je in de afgelopen periode van samen werken in de Learning Circle geleerd hebt.
  Heb je je verbaasd, je verwonderd over wat je nog niet eerder zag, kwamen er vragen bij je op?
  Wat zouden jullie hierover willen zeggen, nu we de Learning Circle periode gaan afronden?  
   

 • Jullie eigen, nieuwe kinderrecht.
  E
  en uitleg waarom dit recht voor jullie zo belangrijk is dat het op de lijst van kinderrechten hoort.
  H
  oe jullie denken dit kinderrecht tot een succes te maken. 

 

Onderzoek en bespreek eerst met elkaar welk kinderrecht er volgens jullie bij zou moeten komen. 

Kies dan een manier om dit nieuwe kinderrecht op jullie eigen schoolpagina te plaatsen.

Dat kan met een brief, een poster, een presentatie, een tekening, maak er weer iets moois van! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze opdracht voor de afronding wordt door vier klassen samen in peerScholar gemaakt:

 • LC 5:
  • Werkenrode school (met 12 leerlingen)
  • Oostvaarders College (met 2 x 24 leerlingen)
 • LC 6:
  • Het College Cranendonk
  • Ashram College
 

Alle leerlingen van deze groepen maken in een proces van peer learning een individuele opdracht.

Zij geven en ontvangen feedback aan/van drie peers / medeleerlingen van bovenstaande scholen.

 

--> Meer informatie vinden deze scholen op hun eigen schoolpagina!

 


 

Klik op de button om naar jullie eigen schoolpagina te gaan!

 

       
                    
                    
                   
                   
            Orion College Zuidoost                  Het College Weert            CSG Het Noordik GT 22                  Werkenrode School
       
                   
                    
                   
                   
             Oostvaarders College                    Het Prisma (VSO)                    WHC Monkou                Anton Residaschool
       
     
VSO Stizona      

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.