| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Uitdaging 3

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 1 month ago

 

UITDAGING 3

 

13 april t/m 10 mei 2015

 

Op maandagochtend 13 april staat de derde uitdaging in de Wiki.

Jullie hebben 3 schoolweken de tijd, tot en met zondag 10 mei (i.v.m. Pasen en vakanties)

om een mooie uitwerking te maken en deze op jullie uitwerkpagina te plaatsen.

In deze periode hebben alle scholen vrije dagen;

maak dus op tijd een goede planning!

Bespreek in je groep de verschillen en overeenkomsten in de uitwerkingen van de andere groepen.

 

 

 

Het recht op veiligheid.

 

 

 

'Een kind dat veilig is, heeft de ruimte om te dromen over een toekomst.

 Een kind dat zich onveilig voelt, kan alleen maar dromen van veiligheid'. 

 


 

Opdracht 1:

 

A. Onderzoek en bespreek met elkaar wat er nodig is om je veilig te voelen.

 • Wat is het eerste beeld dat in jou opkomt als je denkt aan 'veiligheid'.

 • Waar en wanneer voel jij je helemaal veilig?

 • En waar en wanneer helemaal niet? 

 

B. Een gesprek over veiligheid roept allerlei gevoelens en gedachten op; een pantoum is een mooie manier om daar uiting aan te geven.

 

Een pantoum is een uit Frankrijk afkomstige versvorm van 20 regels, waarbij een aantal van de regels wordt herhaald. 

Met dit schema kun je in korte tijd zelf een gedicht schrijven, waarbij je gevoel van dat moment of dat wat er werkelijk in je omgaat, voor je ogen verschijnt.

Prachtige volzinnen hoef je dus niet te maken en talent voor rijmen is ook niet nodig.

Waar het om gaat is dat je het eerste schrijft dat in je opkomt, zonder jezelf te corrigeren. Maak ruimte voor jullie gevoelens!

Dit gaat het makkelijkst als een ander jou het schema voorleest, zodat je zo spontaan mogelijk kunt reageren.

Als je er een rap van maakt komt jullie tekst nog sterker over... maak je er een clip van voor in de wiki?

 

Het schema voor de pantoum is:

 

Regel 1: Ik voel me veilig. 

Regel 2: Ik …. (beschrijf waar je bent)

Regel 3: Ik …. (beschrijf wat je ziet)

Regel 4: beschrijf hoe dat voelt in relatie met het woord 'veilig'

 

Regel 5: is gelijk aan regel 2

Regel 6: is een gevoelsreactie op regel 2: wat doet het met je?

Regel 7: is gelijk aan regel 4

Regel 8: is jouw reactie op regel 7

 

Regel 9: is gelijk aan regel 6

Regel 10: wat beleef je daarbij?

Regel 11: is gelijk aan regel 8

Regel 12: hoe is dat?

 

Regel 13: is gelijk aan regel 10

Regel 14: hoe voelt dat?

Regel 15: is gelijk aan regel 12

Regel 16: wat is je reactie daarop?

 

Regel 17: is gelijk aan regel 14

Regel 18: is gelijk aan regel 3

Regel 19: is gelijk aan regel 16

Regel 20: is gelijk aan regel 1


 

Opdracht 2:

 

 

Ieder kind heeft recht op veiligheid en bescherming; dat is niet overal ter wereld zo.

In meer dan 30 landen hebben kinderen te maken met oorlog of met de gevolgen van een oorlog.

 

A. Lees dit verhaal en bespreek het met elkaar:

 

De weg

Het is vroeg als Paola haar bed uitstapt. Snel gaat ze zich wassen en aankleden.

Als ze klaar is ziet ze dat de anderen er allemaal al zijn. Haar twee zusjes en moeder, maar ook de andere kinderen en vrouwen zitten aan de grote eettafel in het huis waar ze nu wonen.

 

Paola en haar jongere zusje vertrekken om 7.30 uur naar school. Ze letten heel goed op de weg, want overal kunnen landmijnen liggen.

 

De knal

Drie jaar geleden verloren de zusjes hun vader door een ongeluk met een landmijn. Ze liepen met z’n allen terug van de markt naar huis. Opeens kwam die grote knal… Paola weet nog dat er een grote stofwolk was. Haar vader heeft die ene verkeerde stap niet overleefd.
De pijn van hun eigen wonden voelden ze toen niet zo, maar het missen blijft.

 

Huis

Nu woont Paola in een huis met vrouwen en kinderen die ook zoiets hebben meegemaakt. Ze krijgen er hulp bij hun problemen en hun vragen.
Via Unicef krijgen ze iedere maand financiële steun.

  

 

 

 

 

Er zijn landen waar al jaren een burgeroorlog heerst of waar een conflict met buurlanden gaande is.

Verschillende groeperingen bestrijden elkaar met geweld om de macht en zeggenschap in het land te krijgen.

Soms is er gewapende strijd en lopen de spanningen op. De bevolking heeft het gevoel op een kruitvat te leven.

 

Kijk maar eens op deze site: http://conflictenteller.nl

 

 

B. Onderzoek doen.

Na het bekijken van de site, ga je verder onderzoek doen naar de situatie in een van de conflictlanden.

Je kunt de klas ook in groepjes verdelen en kiezen voor meerdere landen. 

 

    Maak de achtergronden van het conflict duidelijk:

 • Wat was de aanleiding voor het conflict?
 • Wie zijn erbij betrokken?
 • Hoe is de situatie nu? 
 • Wat zijn de gevolgen voor de kinderen in het land of het gebied? 

    Benoem de bronnen die je gebruikt hebt (naam, instantie, URL). 

 

C. Schrijven van een brief.

Schrijf met elkaar een brief aan de regering of leiders van de landen in oorlog / strijdende partijen.

 • De brief is een uitnodiging om met elkaar in gesprek te komen en samen tot een oplossing te komen.
 • Aanwijzingen:  
  • Maak in je brief gebruik van artikel 27 uit het Kinderrechtenverdrag 
  • Welke argumenten zou je kunnen bedenken om de partijen met elkaar te laten praten?
  • Wat zou je namens de kinderen in die landen willen zeggen?

    

Bespreek met elkaar hoe jullie het onderzoek en de brieven kunnen presenteren in de wiki.

 • Probeer zoveel mogelijk in de wiki zelf te werken en zet tekst en foto's in de wikipagina zelf.
 • (Op sommige scholen kunnen leerlingen geen bestanden downloaden; als je een Word document upload kun je die ook als wiki pagina laten bewaren!)

 


 

Opdracht 3: 


'De wereld staat in brand,

maar kinderen hebben het vuur niet aangestoken'.

 

 

Ontwerpen en maken:

 • Maak met je klas een ontwerp voor een grote plattegrond van de wereld in 2D of een wereldbol in 3D
 • Wees creatief in het gebruik van de materialen, denk aan verpakkingsmaterialen, gaas, stoffen, piepschuim, takjes etc.
 • Geef op jullie wereld duidelijk met pinnetjes, vlaggetjes aan waar kinderen door conflicten in hun land niet in veiligheid kunnen leven.

 

Presenteer je werkstuk met foto's, een verslag of een filmpje aan de andere deelnemers. 

 

 

Voor de leerkracht: informatie en bronnen

 

 

 

Klik op jullie eigen button om naar opdracht te gaan!

 

       
 
 


Orion College Zuidoost Het College Weert CSG Het Noordik Werkenrode School
       
 


Oostvaarders College Het Prisma (VSO)  WHC Monkou Anton Residaschool
       
     
VSO Stizona
     

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.