| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Uitwerking uitdaging 1  CSG Het Noordik GT22 (redirected from Uitwerking uitdaging 1 CSG Het Noordik)

Page history last edited by noordik 9 years, 2 months ago

 

Op deze pagina plaatsen jullie je uitwerking van Uitdaging 1: 

 

Het recht op gezond eten, schoon drinkwater en gezondheidszorg.

 

 

Opdracht 1:

 

Gt 22 laat zien wat er is gemaakt.

 

 

 

 

Melissa uit GT22 heeft deze tekening gemaakt, het jongetje uit het rijke westen kan alles gaan halen wat hij maar wil, met zijn dure auto.

Het kind ernaast moet tientallen kilometers lopen voor water wat vaak niet schoon is. Op deze tekening wordt duidelijk hoe groot het verschil is.

 

 

Opdracht 2:

 

 

Leerlingen uit GT 22 hebben onderzocht hoe het met de gezondheidszorg in de buurt van Vriezenveen is gesteld.

 

Aan een doktersassistent zijn de volgende vragen gesteld:

 

  • ·         Ben je verplicht een zorgverzekering te hebben?
  • ·         Word bijvoorbeeld een botbreuk ook verzekerd als het breken je eigen schuld is?
  • ·         Wat gebeurt er als ik niet verzekerd ben en ik een dodelijk ongeluk krijgen de gemaakte kosten niet kan betalen?
  • ·         Hebt u ook wel eens problemen gehad met een patiënt die niet goed verzekerd was en de behandeling/operatie niet kon betalen?
  • ·         Voert u een behandeling uit als u bij voorhand al weet dat een patiënt niet goed verzekerd is?

 

 

Opdracht 3:

Drinkwater project.

Waar komt water vandaan??

Drinkwater komt van verschillende bronnen. Het meest gebruikte water voor drinkwater is grondwater. Grondwater wordt direct uit de grond gepompt en meteen gezuiverd om geschikt te maken als drinkwater.

Een andere belangrijke bron is oppervlaktewater uit rivieren of meren. Normaal gesproken moet oppervlaktewater veel meer gezuiverd worden dan grondwater. Daarom is drinkwater uit oppervlaktewater meestal duurder dan drinkwater uit grondwater. Desalniettemin is 66% van de bevolking afhankelijk van drinkwater uit oppervlaktewater.

Een deel van ons drinkwater komt als grondwater uit de duinen. Ook kan er oppervlaktewater in de duinen geïnfiltreerd worden. Het zand in de duinen werkt dan als een natuurlijk filter en het water wordt onder de duinen weer opgepompt. Dit verminderd de kosten van het zuiveren aanzienlijk. Een aanzienlijk deel van ons drinkwater wordt met behulp van deze duin-zuivering gemaakt.

 

Hoe schoon is ons drink water?

 

Ons drinkwater is goed schoon.

Maar toch zitten er nog kleine poepbacteriën in ons water, maar die zijn niet schadelijk voor de bevolking.

 

hoe wordt drinkwater gezuiverd?

Schoon water in zeven stappen

 

Hoe maak je van rivierwater schoon drinkwater:

1.Eerst halen we water uit de rivier. Dit water slaan we enkele maanden op in enorme spaarbekkens; te vergelijken met grote meren. Hier doet de natuur haar werk en verbetert de waterkwaliteit al, waarbij het vuil naar de bodem zakt.

2.Het water pompen we uit de spaarbekkens naar grote waterfabrieken: de drinkwaterzuiveringen.

3.Eerst wordt het water gefilterd, waarmee we grotere vuildeeltjes uit het water verwijderen.

4.Door het toevoegen van kleine ijzerdeeltjes, die werken als een magneet voor het kleinere vuil, ontstaan vlokken. Door de vlokken uit het water te halen, gaat het vuil gelijk mee.

5.Met ultraviolet licht doden we de kleine deeltjes, zoals bacteriën.

6.Als laatste halen we het water door actief koolfilters; dit zorgt ervoor dat het water lekker smaakt, goed ruikt en de juiste kleur heeft.

7.Het water is nu schoon. We slaan het gezuiverde water op in een grote opslagtanks. Via een ondergronds leidingnet pompen we het drinkwater naar jouw huis. 

8.Jij draait de kraan open. Wat komt eruit? Lekker, schoon water, klaar om te drinken!

 

Wat geeft een gemiddeld huishouden per jaar uit aan schoon water??

 

Waterverbruik naar grootte huishouden

aantal personen in huishouden

gemiddeld gebruik per jaar in m³

kosten per maand in €

Bron: Vewin, bewerking Nibud 2014

1

45

9,30

2

91

14,00

3

137

18,80

4

169

22,10

5

201

25,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.