| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Uitwerking uitdaging 1  Oostvaarders College

Page history last edited by exelh 9 years, 2 months ago

 

 

Het recht op gezond eten, schoon drinkwater en gezondheidszorg.

 

Wij hebben met 2 klassen gewerkt aan het maken van cartoons over water, drinkwater.

Een enkele leerling heeft ervoor gekozen om een ander kinderrecht te gebruiken in de tekening.

Vervolgens hebben we alle cartoons gefotografeerd en in een filmpje gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn afgelopen week op excursie geweest naar de Waterzuivering in Almere. Daar hebben we veel geleerd over afvalwaterzuivering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het water uit ons toilet gaat via het riool naar de Waterzuivering. Daar vindt een heel proces plaats, zodat het water uiteindelijk weer terug komt in 'De Vaart', waar de zwanen al weer hun nest aan het bouwen zijn. Hieronder nog een foto van het afgelopen jaar. waar ze te zien zijn.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.