| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Afronding  -  CSG Het Noordik GT 22

Page history last edited by noordik 8 years, 11 months ago

 

En dan nu de laatste uitdaging:

 

UNICEF nodigt de leerlingen van deze Learning Circle uit een kinderrecht te bedenken dat nog ontbreekt.

Als je voor Optie 1 hebt gekozen vragen we jullie om op deze pagina een voorstel naar UNICEF te schrijven.

Beschrijf:

  • Hoe je in de afgelopen periode van samen werken in de Learning Circle geleerd hebt. 
    Heb je je verbaasd, je verwonderd over wat je nog niet eerder zag, kwamen er vragen bij je op? 
    Wat zouden jullie hierover willen zeggen, nu we de Learning Circle periode gaan afronden?  

  • Jullie eigen, nieuwe kinderrecht.

  • Een uitleg waarom dit recht voor jullie zo belangrijk is dat het op de lijst van kinderrechten hoort.

  • Hoe jullie denken dit kinderrecht tot een succes te maken. 

 

 

GT 22 en Kb21 hebben aan de circles meegewerkt.

Hierover is gepraat met de leerlingen. Leerlingen hebben nagedacht over een nieuw kinderrecht. Men vond het belangrijk dat iedereen mee mag doen, dat er geen kinderen worden uitgesloten (pestgedrag). Ons nieuw kinderrecht is dan ook “elk kind heeft het recht om mee te doen”.

 

Leerlingen GT 22 en Kb 21 C.S.G. het Noordik.

 

 

 

 

Comments (1)

Manon van Herwijnen said

at 11:46 am on Jun 3, 2015

Wat goed dat jullie hebben gepraat over een belangrijk kinderrecht. Het maakt me nieuwsgierig naar het gesprek..

We zouden het allemaal leuk vinden om te horen hoe het voor jullie was om in de Circle samen te werken.
De Circles kinderrechten van volgend jaar zullen weer iets anders van opzet zijn. Houden jullie goed op de hoogte. Tot ziens!

You don't have permission to comment on this page.