| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Richtlijnen peerScholar - Afronding

Page history last edited by Manon van Herwijnen 9 years, 2 months ago

(pagina in bewerking..)

 

Individuele peerScholar Opdracht - 11 mei t/m 3 juni / 2015 (fase 5 - Afronding)

 

 

 


Op zondag 10 mei ontvingen de docenten een mail met peerScholar Login accounts voor hun leerlingen en henzelf.
Voor peerScholar ga naar: https://login.peerscholar.com/ 
Gebruik de logins die je per mail ontving. 

 

We werken van 11 mei t/m 3 juni in een proces van peer learning, door het geven en ontvangen van feedback aan/van drie peers, medeleerlingen in het grote klaslokaal.

 

Wat gaan we doen?

In deze opdracht vragen we iedere leerling een brief aan UNICEF te schrijven.

Door feedback te geven en te ontvangen van drie 'peers', is het mogelijk samen kritisch en creatief na te denken over hun voorstellen voor een nieuw kinderrecht.

 

Waarom doen we dit?

Samenwerkend leren in een Learning Circle maakt het leerlingen mogelijk over hun grenzen heen te leren; de diversiteit van omstandigheden en de verschillen in persoonlijke situaties zijn de basis voor een rijke leeromgeving.

Deze circle afronden met een gewone toets zou de dimensie van jullie samenwerking geen recht doen.

We bieden deze nieuwe manier van reflecteren en evalueren aan met ondersteuning van de Universiteit van Toronto. Het is gebaseerd op 'peer assessment', met het uitgangspunt dat leerlingen groeien en leren door elkaar en zichzelf te beoordelen en te leren van de aanpak en vaardigheden van een ander.

De online tool die we gaan gebruiken is peerScholar 

 

Wat is peerScholar?

peerScholar is een innovatieve methodiek die het leerlingen mogelijk maakt samen te werken, te leren en reflecteren in 

3 fases;

 • Creeëren
 • Beoordelen
 • Reflecteren (en herschrijven)

Leerlingen schrijven eerst hun brief, geven daarna feedback op het werk van drie andere leerlingen, om tenslotte te reflecteren op eigen werk met behulp van de feedback die zij ontvingen van klasgenoten uit de Learning Circle.

 

In dit filmpje wordt peerScholar kort uitgelegd.

 

 

 

In de eerste fase, van 11 t/m 20 mei, schrijf je je brief. Tijdens de tweede fase, van 21 t/m 27 mei, word je uitgenodigd feedback te geven op de brieven van drie Global klasgenoten, van een andere school en/of ander land.

In fase 3, van 28 mei t/m 3 juni, lees je de feedback van drie klasgenoten uit je Learning Circle en herschrijf je je brief met behulp van hun opmerkingen.  

 

Hoe gaan we het doen?

peerScholar is een on-line tool die het best werkt met de volgende browsers: Google Chrome, Safari, Firefox.


De opdracht.

 

Op 20 november 2014 vierde de wereld de 25ste verjaardag van

het international VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
 

We hopen dat steeds meer mensen en regeringen deze rechten goed gaan naleven!

Het helpt als kinderen hun rechten heel goed kennen en er kritisch over blijven nadenken. 

Tijdens de afgelopen 13 weken in de Learning Circle heb je veel gezien, gehoord en gelezen over de 54 bestaande Kinderrechten en over hoe de wereld ermee omgaat.

 

UNICEF nodigt alle kinderen en jongeren uit een voorstel te doen voor een nieuw Kinderrecht.

We vragen je een brief (van ongeveer 500 woorden) aan UNICEF te schrijven, met daarin:

 • Een korte persoonlijke introductie.

 • Wat je leerde en waarover je je verwonderde, de 'eye-openers' tijdens het Learning Circle proces.

 • Je zelfbedachte, nieuwe Kinderrecht.

 • Een uitleg waarom dit recht voor jou zo belangrijk is dat het op de lijst van kinderrechten hoort.  

 • Hoe je denkt dit kinderrecht tot een succes te maken.  

 

UNICEF zal duizenden brieven ontvangen; wat kun jij doen om jouw brief 'er uit te laten springen'?

 


Hoe gaan we werken in peerScholar:

 

Om in te loggen ga je naar https://login.peerscholar.com

Je zult dan het login scherm zien:

 

 

Voer de gebruikersnaam en het password in dat je per email ontving; iedere leerling en docent krijgt een individuele login gebruikersnaam en password.

 


Als je ingelogd bent, selecteer je je klas/groep: 

 

  

 


1. De fase van Creeëren:

Nu zal de opdracht verschijnen en de eerste fase (creëren) zal groen zijn. We starten op 11 mei en sluiten deze fase op 20 mei.

Vraag je leerlingen op het groene Creeër deel te klikken en de opdracht zal openen.

 

 

Lees de opdracht en de intructies & tips zorgvuldig en klik op 'save & next' rechts onderaan.

 


 

 

Nu kunnen de leerlingen hun brief gaan schrijven.

 

Als de brief geschreven is; klik op 'save & next'.

 

De Creeër fase sluit op 20 mei.

Denk aan de 'opslaan' knop aan het eind van iedere stap!!

 


2. De fase van Beoordelen: 

Deze fase opent op 21 mei. Nadat de leerlingen weer ingelogd zijn, klikken ze op de groene beoordeel fase. Ze zullen drie willekeurig geselecteerde en anonieme brieven van klasgenoten uit de Learning Circle zien. 
Aan hen de taak om feedback te geven op het werk van hun medeleerlingen, met in-line opmerkingen en met positieve en opbouwende feedback!

Leerlingen ronden de beoordelingen af op uiterlijk 27 mei.   

 

 

 

Niet vergeten na het lezen van de 'instructies & tips te klikken op <opslaan & doorgaan>. Ook na het geven van feedback aan iedere peer deze knop gebruiken!

 


 


 

3. De Reflectie fase: 

Als deze fase opent (groen), op donderdagochtend 28 mei, zien leerlingen de feedback van drie willekeurige peers op hun brief.  

Na deze goed gelezen te hebben, kan de leerling aangeven hoe bruikbaar de feedback was. Ze zullen deze gebruiken om hun eerste, originele brief te herzien en verbeteren.

Als laatste stap zal de leerlingen gevraagd worden een korte reflectie te schrijven, om aan te geven hoe en waarom ze hun brief veranderd hebben door de opmerkingen die ze ontvingen.

Dezelfde procedure, instructies & tips (opslaan) --> bekijk de feedback (doorgaan) --> herzie het eigen werk (opslaan) --> reflecteren op mijn leren.

 


 

 


Wanneer zullen we dit doen?

 

Fase 1 - iedere leerling schrijft een brief in peerScholar

 • Opent 11 mei - 03:45 am
 • Sluit 20 mei - 23:55 pm

 

Fase 2 - leerlingen geven feedback op het werk van drie peers

 • Opent 21 mei - 00:05 am 
 • Sluit 27 mei - 23:55 pm

 

Fase 3 - ontvangen feedback van drie peers en verbeteren hun brief

 • Opent 28 mei - 00:05 am 
 • Sluit 3 juni - 23:55 pm

 


Docenten.

Op ieder moment kunnen docenten alle fases van de opdracht inzien en de voortgang van hun leerlingen volgen.

Ga naar http://login.peerscholar.com --> login met je docenten gebruikersnaam en password

 

--> selecteer je LC klas

 


 

--> klik op het oog icoon voor de 3 fases

    

--> klik op voortgang om te zien waar je leerlingen mee bezig zijn

   


 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.